Občianské združenie Ambulantných predajcov na Slovensku

Vážení spoluobčania!

Vítame Vás na stránkach občianskeho združenia.

Dovoľte, aby sme Vám predstavili základné myšlienky nášho občianskeho združenia a veríme, že sa s nimi stotožníte a pripojíte sa k nám, aby sa nám spoločne s Vašou podporou podarilo zrealizovať naše plány a zámery.

My, zakladatelia tohto občianskeho združenia sme živnostníci - samostatne zárobkovo činné osoby - podnikatelia, ktorí sa venujú ambulantnému predaju rôznych druhov tovarov, na tradičných jarmokoch, predajných trhoch, či príležitostných podujatiach. Je to naša práca - povolanie, pri ktorom sa čoraz viac dostávame do zložitých situácií v súvislosti vývojom a globalizáciou spoločnosti. Sme obyvatelia Slovenskej republiky a stáva sa nám, že sme vytláčaní z predajných miest, ktoré sú ponúkané od obcí a miest a iných organizácii, predajcami hlavne z okolitých krajín, ako sú občania českej, poľskej, maďarskej národnosti, ale už aj predajcami z Rumunska, ktorí síce môžu u nás podnikať, no zvyčajne sa týmito zákonmi neriadia, a to hlavne tým, že nemajú elektronickú registračnú pokladňu, neodvádzajú dane a poplatky. Túto skutočnosť oni využívajú a volajú ďalších a ďalších predajcov, ktorí sem prichádzajú a nás domácich vytláčajú z trhu. Kontrolné orgány sú v tomto smere nečinné a v mnohých prípadoch ani tieto subjekty nekontrolujú. Preto nám nie je ľahostajné, že my malí živnostníci prichádzame o prácu, neférovým spôsobom - súťažou, ktorá dáva rany pod pás nám a našim rodinám, ktorí sme si takéto povolanie zvolili. Preto chceme vyzvať všetky organizácie poriadajúce predajné trhy a jarmoky, ako i všetky mestá a obce, aby poskytovali predajné miesta najskôr živnostníkom a podnikateľom, ktorí sú z daného regiónu a sú občanmi Slovenskej republiky. Veď už dnes sa bežne stáva, že na predajných trhoch je 60 % predajcov neslovenských a len 40 % domácich slovenských predajcov, ktorí sú už umiestnení na menej lukratívnych miestach. Chceme vyzvať štátnu správu, aby kontrolovali zahraničných predajcov, ktorí nerešpektujú zákony Slovenskej republiky a vyvodili voči nim patričné dôsledky. Vážení spoluobčania, veríme, že spomenuté problémy, s ktorými sa v podobnej miere stretávate i vy budete riešiť spoločne s nami a preto týmto občianskym združením Vám podávame pomocnú ruku. Sme pripravení pracovať a poskytnúť všetky vedomosti, znalosti a zručnosti. S pozdravom Vaše občianske združenie.